Uddannelse

Aalborg Universitet

August 2004 – Maj 2006

Master i ”Labour marked and human resource development”

(Arbejdsmarkeds og personale forhold)

http://evu.aau.dk/uddannelser/

Speciale: Iværksætters motivation, livsform og udvikling af kvalifikationer og kompetencer

 

Aalborg Handelsskole

August 2002 – Juni 2004

Merkonom – Gennemført Personaleudviklingslinien

– Ledelse og samarbejde

– Personaleadministration

– Arbejdsret

– Virksomhedsorganisation

 

HK/Danmark uddannelse

Fagligkonsulent

2001 – 2005

Ansættelsesretslige love 1

– Funktionærloven

– Ferieloven* Loven om ansættelsesbeviser

– Retshjælpens administration

 

Ansættelsesretslige love 2

– Dagpengeloven (sygdom – barsel)

– Ligebehandlingsloven

– Ligelønsloven

– Værnepligtsorlovsloven

– Varslingsloven (afskedigelser i større omfang)

– Afskedigelser pga. foreningsforhold

– Lov om orlov (de ansættelsesretlige regler)

– Erhvervsuddannelsesloven

 

Ansættelsesretslige love 3

– Virksomhedsoverdragelsesloven


Behandling af elevsager
– Erhvervsuddannelsesloven
– Forløbet af en typisk elevsag

– Forebyggelse af problemer

– Ophævelse af uddannelsesaftaler

– Afdelingsmedarbejderens rolle

– Beregning af erstatningskrav

 

Private Overenskomster

– Overenskomster som arbejdsredskab

– Brug af lønstatistikker, lønsystemer, DISCO-koder

– Overenskomsternes lønbestemmelser

– Overenskomstoprettelse

– Arbejdsmarkedspension

– Sagsfremstilling

– Konkursloven* LG-loven

– Lov om handelsagenter og handelsrejsende

– Forbundets- og a-kassens låneordninger

– Ansættelsesretlige regler i markedsføringsloven

– Aftaleloven vedrørende f.eks. konkurrenceklausuler m.v.

 

AOF

Maj – August 2001

Voksen pædagogisk Grundkursus (VPG)

Underviseruddannelse

 

Århus Købmandsskole

August 1999 – Januar 2000

Sønderhøj Datamatiker uddannelsen

Gennemførte 5 måneder af uddannelsen

 

Århus Købmandsskole

August 1995 – Juni 1998

HHX 3 årlig

Niveau A i dansk, afsætning & engelsk

– 8.3 i snit

Div. kurser

– Personlig effektivitet

– Mediernes manipulation

– Strategisk agitation

– Den sælgende afdeling

– Train the Trainer

(underviseruddannelse i salg.)