Et indholdsrigt seniorliv!

Gode kulturelle tilbud
Der skal være et rigt udbud af aktiviteter i Rødovre. Målt pr. indbygger er Rødovre i top, når det gælder ressourcer burgt på kultur og fritidsliv. Sådan skal det fortsat være. Borgerne skal have et rigt hverdagsliv, som giver dem mulighed for at udøve deres hobby og interesser.

Servicebussen.
Det er vigtigt, at alle borgere i Rødovre oplever, at det er let at komme rundt i kommunen. Derfor skal vi fortsat sikre, at servicebussen er et fast tilbud i vores kommune. Den sikrer, at alle får mulighed for at forlade deres hjem og deltage i aktiviteter rundt omkring i kommunen.

IT cafeer.
Det offentlige bliver digitalt. Dette stiller store udfordringer for mange borgere. Dem skal vi ikke glemme. Derfor er det vigtigt, at vi stiller IT-cafeer og andre støtteforanstaltninger til rådighed for de borgere, som ikke kan selv. Alle har ret til den samme adgang til det offentlige.

Alle ældre kan bevares i eget liv.
Hjælp til ældre er en kerneopgave i Rødovre. Vi kan ikke være andet bekendt. Derfor har vi blandt få kommuner valgt at fastholde rengøring hver 14. dag, ligesom vi har meget korte ventelister på ældreboliger.

Så længe at vores borgere har det godt i deres eget hjem, er dette den bedste løsning for alle. Vi skal derfor arbejde på, at vores borgere fastholdes så længe som muligt i eget hjem.