Det rige hverdagsliv

Gode kulturelle tilbud
Der skal være et rigt udbud af aktiviteter i Rødovre. Målt pr. indbygger er Rødovre i top, når det gælder ressourcer burgt på kultur og fritidsliv. Sådan skal det fortsat være. Borgerne skal have et rigt hverdagsliv, som giver dem mulighed for at udøve deres hobby og interesser.

Fremkommelighed på kommunale veje
Asfalt er vigtig. Så er det sagt. Uden gode veje bliver vores kommune handlingslammet. Derfor vil jeg fastholde vores stærke fokus på at vedligeholde vores veje. F.eks. Fortvej har længe været et problem, lige som vi har andre steder i kommunen, dertrænger til en kærlig hånd.

Det er også vigtigt, at vi kan se, hvor vi går om natten. Specielt om vinteren. Derfor har jeg altid haft et stærkt fokus på Dong levere en god belysning, og at alle veje har den belysning, som beboerne fortjener.

Offentlig transport system.
Den offentlig transport er helt centralt for den almindelige borger i Rødovre. Derfor skal vi fastholde og udbygge vores offentlige transport. Allerede nu kan vi se frem til en ny letbane langs ring 3 og forbedret busdrift. Men vi skal også arbejde på at få metroen til Rødovre og sikre nye buslinjer i f.eks. Islev.