Børn og Job

Gode Daginstitutioner
Det er en tillidserklæring, når vi afleverer vores børn i daginstitutioner, og kommunen skal leve op til den tillid og det ansvar.

Øget forældresamarbejde
Derfor vil jeg sikre, at børnene i byens daginstitutioner får alle forudsætninger for at vokse og udvikle sig i sit eget tempo, således at vi får glade og skoleparate børn.
Dette kræver et øget forældresamarbejde og mere fleksibilitet over for forældres ønsker, eksempelvis i forhold til rutiner på institutionen og ved stop af flere lukkedage.

Fleksibel tilmelding
Jeg vil desuden arbejde for en opdeling af kommunen i flere distrikter, således at pasningstilbud i højere grad kan tilbydes tættere på familiens bopæl.

Sprog – IT – Bevægelse
I kommunens daginstitutioner skal vi have fokus på sprogstimulering, IT-læring og bevægelse. Derfor er det nødvendigt at understøtte det høje faglige niveau af vores pædagoger ved at give dem mulighed for efteruddannelse. Kun ved forsat at styrke vores daginstitutioner lever vi op til forældres tillid.

Gode jobmuligheder
Med over en million arbejderplaser inden for 30 minutter er Rødovre kommune måske det sted i Danmark, hvor indbyggerne har de bedste muligheder for at få et arbejde. Ydermere er borgere i Rødovre blandt den befolkningsgruppe, der bruger absolut mindst tid på transport til arbejde.

Metro til Rødovre
Denne unikke situation vil jeg fastholde og udbygge. Utrætteligt skal vi arbejde for, at det fortsat er nemt at komme på arbejde som indbygger i Rødovre. Vi skal arbejde på at få Metroen til byen, lige som vi skal fastholde udbygningen af super-cykelstiger igennem kommunen. Sidst, men ikke mindst, skal vil vedligeholde vores veje, så vi ikke får for meget kødannelse.

Lavere CO2
Jeg mener, at kommunen skal fastholde sin store indsats på miljøområdet ved at nedbringe vores energiforbrug og CO2-udslip yderligere. Vi skal tænke bæredygtighed ind alle steder, hvor det kan lade sig gøre.

Et eksempel herpå er den nye affaldsordning, hvor byens borgere nu har mulighed for at sortere sit affald og således bidrage til, at kommunen samlet kan genvende så mange ressourcer som muligt.